Poligrafske Usluge | Cene

Privatni Detektiv Home
#1
Testiranje na poligrafu

Profesionalno idividualno i grupno testiranje na poligrafu radi procene kredibiliteta subjekta, za fizička i pravna lica.

cena 20 €
#2
Poligrafsko veštačenje

Usluge veštačenja rezultata do kog se došlo primenom metode poligrafskog testiranja, za fizička i pravna lica.

cena 100 €
#3
Svedočenje u sudskim procesima

Svedočenje u sudskim procesima i građanskim parnicama, izlaganje procesa, objašnjenje metodike, odbrana rezultata i krajnjeg nalaza, za fizička i pravna lica.

cena 100 €
#4
Provera prošlosti na poligrafu

Poligrafsko testiranje lica sa ciljem proveravanja prošlosti tog lica i istorije ponašanja, radi kreiranja preciznije slike o obrascu ponašanja lica koje se podvrgava poligrafskom testu.

cena 80 €
#5
Utvrđivanje istinitosti izjave

Poligrafsko testiranje koje ima za cilj da proveri validnost i istinitost zvanične izjave koja je data, a koju je potrebno proveriti, kao i sa ciljem utvrđivanja kredibiliteta subjekta.

cena od 20 € po satu
#6
Opovrgavanje lažnih optužbi

Test koji je specijalizovan za situaciju u kojoj je neko lice optuženo za nešto za šta tvrdi da nije počinilo, a sve ostale metode za dokaz nevinosti su nedostupne, ovaj metod je idealno rešenje.

cena od 80 € na dan
Privatni Detektiv Home
#7
Testiranje kandidata za zapošljavanje

Preventivni bezbednosti mehanizam koji služi za selekciju kandidata koji treba da uđu o poslovni kolektiv, proverava se prošlost kandidata i njihova sklonost nepoželjnim oblicima ponašanja.

cena od 20 € po satu
#8
Testiranje međuljudskih odnosa

Testovi na poligrafu koji spadaju pod domen ličnih i “intimnih” testova koji za cilj imaju rešavanje ličnih i međuljudskih konflikta i razdora koji su nastali između dva ili više lica usled nastanka problema, aiI kao posledica nepoverenja ili oprečnih tvrdnji dve ili više strana.

cena od 80 € na dan
#9
Preljube

Razvili smo specijalizovan poligraf test koji služi isključivo za otkrivanje svih vrsta preljuba u emotivnim vezama, bilo da je u pitanju obično zabavljanje, vanbračna zajednica ili brak.

cena od 20 € po satu
#10
Kućne i poslovne krađe

Pružamo profesionalno testiranje grupa ili pojedinaca koji su osumnjičeni da su direktno ili indirektno učestvovali u krađi predmeta, informacija ili intelektualne svojine u privatnom i poslovnom okruženju.

cena od 80 € na dan
#11
Industrijska špijunaža i sabotaža

Jedini u Srbiji smo obučeni za profesionalnu implamentaciju i primenu ovog modernog specijalizovanog poligraf testa. TES-“test for espionage and sabotage” je nabolji test na svetu za sprečavanje ovih štetnih aktivnosti. TES se primenjuje u kontraobaveštajnim aktivnostima tajne službe.

cena od 20 € po satu
#12
Poslovne prevare

Poligrafski testovi vezani za otrivanje prevara u poslovanju, pod domen ovih testova spade testiranje zaposlenih, menadžera, rukovodioca, poslovnih partnera-svih za koje se sumnja da imaju direktne ili indirektne veze sa incidentom koji je nastao u poslovanju.

cena od 80 € na dan
Privatni Detektiv Home
#13
Predbračni testovi

Poligraf test dizajniran da pomogne pri najvažnijoj odluci u životu-odabiru bračnog partnera. Test kojim možete da proverite detalje iz prošlosti osobe sa kojom želite da stupite u brak. Stvari koje ne možete nikako da proverite osim da verujete nekome na reč.

cena od 20 € po satu
#14
Korupcija i mito

Poligraf test koji se primenjuje radi iskorenjivanja mita i korupcije tako što se testiraju lica na osetljivim radnim mestima i funkcijama koje su skole korupciji, sprovodi se periodično.

cena od 80 € na dan
#15
Mobing i seksualno zlostavljanje

Ukoliko ste bili žrtva mobina na radnom mestu ili Vas je neko seksualno zlostavljao, a ne možete to da dokažete ni na jedan drugi način, poligraf test Vam može pomoći da dokažete istinu.

cena od 20 € po satu
#16
Nekorektno ponašanje prema zaposlenima

Ukoliko ste bili žrtva aktivne ili pasivne agresije na radnom mestu, ukoliko ste bili žrtva neetičkog ponašanja ili poslovne obaveze prema Vama nisu ispunjenje, ako je došlo do kršenja obaveza iz ugovora o radu od strane poslodavca poligraf test Vam može pomoći da to dokažete.

cena od 80 € na dan
#17
Narkomanija i kockanje

Poligraf test se periodično primenjuje nad licima koja se leče od patološkog kockanja kao i korišćenja ilegalnih narkotika radi preventivnog delovanja u vidu kontrolisanja apstinencije radi sprečavanja recidiva.

cena od 20 € po satu
#18
"Screening" testovi

Testovi koji služe za testiranje više različitih tema u jednom testu i gde klijent ima mogućnost da testira lice na veći broj različitih polja interesovanja koje klijenta zanimaju.

cena od 80 € na dan
  • Profesionalni poligraf test  www.poligrafcentar.rs/poligrafske-usluge/