Detektivske Usluge | Cene

Privatni Detektiv Home
#1
Tajno praćenje

Detektivska agencija pruža profesionalne usluge tajnog i diskretnog praćenja za fizička i pravna lica.

cena od 20 € po satu
#2
Bračno neverstvo i preljube

Detektivska agencija pruža usluge vezane za preljube, neverstvo, bračne, porodične, starateljske usluge kao i usluge vezane za maloletničnu delikvenciju.

cena od 80 € na dan
#3
Potrage za nestalim licima

Pružamo usluge lociranja i traganja za licima koja su nestala kao i za licima koja se kriju od krivičnog gonjenja.

cena od 60 € na dan
#4
Provera podataka iz arhiva-

Ukoliko klijent ima pravni osnov za potraživanje podataka iz državnih arhiva može se obratiti našoj detektivskoj agenciji radi pribavljanja podataka.

cena od od 100 do 200 €
#5
Prevencija gubitaka u poslovanju

Ukoliko primetite bilo kakve sumnjive manjkove u pazaru ili nelogičan pad nivoa prihoda u poslovanju javite nam se.

cena od 80 € na dan
#6
Istrage zloupotrebe bolovanja

Ukoliko sumnjate da neko od Vaših radnika uzima lažna bolovanja mi smo specijalizovani za tu vrstu istraga.

cena od 80 € na dan
#7
Zaštita intelektualne svojine

Bavimo se istragama vezanim za zloupotrebu, krađu, neovlašćeno korišćenje ili krađa intelektualne svojine.

cena od 80 € na dan
#8
Istrage uznemiravanja i anonimnih pretnji

Ako Vas bilo ko uznemirava ili Vam preti na bilo koji način javite se, garantujemo Vam da ćemo efikasno rešiti problem.

cena od 80 € na dan
#9
Poslovne Istrage i "Due Diligence"

Pružamo profesionalne usluge pravno-dijagnostičke analize poslovanja i profila pravnog lica sa kojim želite da poslujete.

cena od 20 € po satu
#10
Istraživanje lažnog invaliditeta

Vršimo istrage lažnih potraživanja i naknade od osiguravajućih kuća.

cena od 80 € na dan
Privatni Detektiv Home
#11
Usluga "medena zamka" za preljubnike

Provokativna usluga koja ima za cilj da proveri vernost Vašeg emotivnog partnera kada mu se neko otvoreno nudi.

cena od 20 € po satu
#12
Provere zaposlenih

Ukoliko želite da proverite kredibilitet Vaših zaposlenih, da li krše pravila poslovanja, etiku poslovanja ili sarađuju sa konkurencijom.

cena od 80 € na dan
#13
Provera kandidata za zapošljavanje

Radimo proveru lica koja želite da primate u Vaš poslovni kolektiv, dubinska pozadinska provera, sa mogućnosti dodatnih metoda.

cena od 20 € po satu
#14
Istraživanje uslova za investiranje

Ukoliko ste kompanija koja želi da investira novac u određeni projetak, mi vršimo istraživanje sa ciljem analize i prevencije pri lociranju rizičnih faktora.

cena od 80 € na dan
#15
Istraživanje prevara

Sprovodimo istrage za oštećena fizička i pravna lica koja su bila žrtve prevare.

cena od 20 € po satu
#16
Pretraga imovine

Specijalizovani smo za sprovođenje pretrage imovine, što je aktuelno pri brakorazvodnim parnicama ili potraživanju naknada za oštećena lica.

cena od 80 € na dan
#17
Potraga za izgubljenim ili ukradenim predmetima

Imamo bivše pripadnike specijaliste iz MUP-a koji imaju višedecenijsko iskustvo u potrazi za izgubljenim I ukradenim predmetima.

cena od 20 € po satu
#18
Provera uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika
Kao deo profesionalne “due dilligence” radimo i proveru uspešnosti poslovanja potencijalnih poslovnih partnera.

cena od 80 € na dan
#19
Razotkrivanje nazakonitog proganjanja ili uhođenja

Ukoliko sumnjate ili u veiše navrata primetite da Vas neko tajno i neovlašćeno prati ili proganja javite se kako bi Vam pomogli što pre.

cena od 20 € po satu
#20
Istraživanje kompenzacija za zaposlene

Istrage sumnjivih potraživanja naknade i odšteta od pravnih lica po svim osnovama.

cena od 80 € na dan
Privatni Detektiv Home
#21
Traženje dužnika

Pružamo usluge isključivo lociranja lica koja su oštetila našeg klijenta ili koja duguju novčana sredstva našim klijentima

cena od 20 € po satu
#22
Korporativno-poslovne istrage i detaljne provere pravnih lica

Pružamo poslovne istrage pravnih lica kao i svih vrsti poslovnih istraga za pravana lica i asistiranje u prikupljanju poslovnih informacija.

cena od 80 € na dan
#23
Provera povreda radnih obaveza ili radne discipline

Ukoliko primetite bilo kakve nepravilnosti u ponašanju Vaših zaposlenih, ili sumnjate da rade bilo šta što nije u interesu kompanije javite nam se.

cena od 20 € po satu
#24
Terenski rad i prikupljanje informacija

Specijalizovani smo za profesionalno prikupljanje svih vrsta informacija putem metode operativnog terenskog rada.

cena od 80 € na dan
#25
Služenje u pravnim procesima

Uručujemo poverljiva dokumenta bilo gde na teritoriji republike Srbije za fizička i pravna lica.

cena od 20 € po satu
#26
Prevare osiguranja

Sprovodimo istrage i prikupljamo dokaze za pravna i fizička lica kod svih vrsta prevara osiguranja i potraživanja naknade od osiguravajućih društava.

cena od 80 € na dan
#27
Industrijska špijunaža

Moderni bezbednosni mehanizam preventivnog tipa koji za cilj ima suzbijanje svih akrivnosti usmerenih protiv interesa kompanije. Okrivanje, prevencija, ublažavanje posledica, kao i infiltracija “prikrivenog islednika”.

cena od 20 € po satu