Usluge digitalne forenzike | Cene

Privatni Detektiv Home
#1
Forenzičko računovodstvo

Usluga kojom se vrši forenzika poslovanja kompanije, može biti kompanija klijenta ili kompanija koja spade pod interesnu sferu našeg klijenta. Vrši se analiza poslovanja radi pronalaska iinformacije od interesa ili povratka informacije koja je iz nekog razloga nedostupna.

cena od 20 € po satu
#2
Povratak izbrisanih i oštećenih podataka

Ukoliko ste slučajno ili greškom izbrisali podatke sa bilo kakvog uređaja za sladištenje podataka, specijalizovanim softverom mi vršimo povratak tih podataka.

cena od 80 € na dan
#3
Mobilna forenzika

Posedujemo specijalizovan sofver kojim vršimo povratak izbrisanih podataka sa Vašeg mobilnog telefona.

cena od 60 € na dan
#4
Računarska forenzika

Ova usluga obuhvata restaruraciju dela ili svih podatka koji su izbrisani sa Vašeg računara.

cena od od 100 do 200 €
#5
Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja iz: 1. Objekata 2. Vozila 3. Telefona i računara.

Jedini u Srbiji posedujemo specijalizovanu opremu vrednu 10.000 eura koja skeniranjem celog opsega može locirati sve vrste prislušnih uređaja u objektima i vozilima. Takođe lociramo u uklanjamo špijunske programe i viruse iz Vaših moblinih telefona i računara.

cena od 80 € na dan
#6
Grafološka forenzika

Agencija zapošljava stručnjake koji se bave grafološkom analizom i upoređivanjem grafoloških natpisa i davanjem profesionalnog mišljenja na kraju procesa.

cena od 80 € na dan
#7
CIT forenzika

Ova usluga obuhvata jednu posebnu vrstu poligrafskog testiranja koja je komplaksnija od standardnog poligraf testa i dokaz je na sudu u mnogim državama.

cena od 80 € na dan
#8
Razbijanje šifara na mobilnim telefonima i računarima

Ukoliko ste zaboravili šifru na Vašem mobilnom ili računaru, naši stručnjaci imaju tehnike da zaobiđu taj problem i pomognu Vam da ponovo pristupite Vašim podacima.

cena od 80 € na dan
#9
Nadgledanje kompjutera sa dnevnim izveštajima

Usluga koja obuhvata celodnevno nadgledanje korišćenja računara i beleženje svih aktivnosti koje se dešavaju na tom uređaju.

cena od 20 € po satu
#10
Nadgledanje mobilnog uređaja sa dnevnim izveštajima i "real time" izveštavanjem 24h dnevno

Tajno nadgledanje i snimanje svih uređaja na mobilnom telefonu i izveštavanja o tim aktivnostima. Potrebno je ispuniti određene uslove da bi klijentu bila pružena ova usluga.

cena od 80 € na dan