Usluge Konsaltinga | Cene

Privatni Detektiv Home
#1
Bezbednosni konsalting

Kao stručnjaci u sektoru bezbednosti sa višedecenijskim iskustvom, pružamo usluge saveta u vezi bezbednosti i istraga fizičkim i pravnim licima.

cena od 20 € po satu
#2
Davanje saveta u vezi bezbednosti

Kao masteri korporativne bezbednosti imamo dosta znanja koje Vaša kompanija može da primeni kako bi podigla nivo bezbednsoti u svom poslovnom okruženju.

cena od 80 € na dan
#3
Procena ranjivosti i analiza rizika

Analiza Vaše kompanije radi definisanja bezbednosnih rizika, pretnji i slabosti, kao i odabir najefikasnije metode za neutralisanje pretnji i smanjenje rizika.

cena od 60 € na dan
#4
Provera bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema

Naši informatički stručnjaci su specijalizovani za sprovođenje analize Vaših kanala za komunikaciju i obezbeđivanje toga da Vaša komunikacija bude bezbedna.

cena od od 100 do 200 €
#5
Penetraciono testiranje

“Etičko hakovanje” predstavalja skup mera koje za cilj imaju da simuliraju napad na Vaš sistem kako bi detektovali ranjivosti i podigli nivo bezbednosti Vašeg sistema

cena od 80 € na dan
#6
Kontinualni i krizni menadžment

Obučavanje Vašeg kadra za održavanje visokog nivoa funkcionisanja u svim situacijama, od situacija sa niskim nivoom rizika do onih sa najvišim nivoom pretnje

cena od 80 € na dan
#7
SWOT analiza

Specializovana analiza Vaše kompanije koja ima za cilj da definiše Vaše jake strane, Vaše slabosti, Vaše šanse gde možete da rastete i koje trebate da iskoristite, kao i elemenata koji predstavljaju pretnje po Vaše poslovanje

cena od 80 € na dan